D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018 LOPD-GDD i amb el Reglament Europeu RGPD de Protecció de Dades personals, hem actualitzat la nostra Política de Privadesa. En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Cal advertir que aquesta Política de Privadesa podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte que es demanen dades de caràcter personal.

JOH BRASSERIA, S.L. ha adequat aquest web a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018 LOPD-GDD i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques RGPD, així com amb la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic LSSICE.

Responsable del tractament de les teves dades personals .

Identitat del Responsable : JOH BRASSERIA, S.L.

NIF : 43526272Z

Correu electrònic : info@brasserialallar.com

Web : www.llar.totmedia.net

Telèfon : 938 67 53 77

Principis que aplicarem a la teva informació .

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els principis següents que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: sempre requerirem el seu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’informarem prèviament amb absoluta transparència.

Principi de minimització de dades: només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals les requerim.

Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat, us informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisem les nostres llistes i eliminem aquells registres inactius durant un temps considerable.

Principi d’integritat i confidencialitat: les teves dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com hem obtingut les dades?

Les dades personals que tractem procedeixen de:

Formulari de contacte.

Telèfon.

Web.

Activitats.

E-mail.

Visites.

Quins són els teus drets quan ens facilites les dades?

Els interessats tenen dret a:

Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a la persona interessada.

Sol·licitar-ne la rectificació.

Sol·licitar la baixa de la nostra base de dades.

Sol·licitar la limitació del tractament.

Oposar-se al tractament.

Els interessats poden accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva eliminació quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. JOH BRASSERIA, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

El tractament estigui basat en el consentiment.

Les dades hagin estat facilitades per linteressat.

El tractament es fa per mitjans automatitzats.

Els interessats també tenen dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Les vostres dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web.

Enviar les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la newsletter.

Respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;

Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari

Utilitzar les dades per contactar-nos, tant per via electrònica com per electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat.

Notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privadesa, avís legal o política de cookies.

Les dades de clients i/o proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que les vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a info@brasserialallar.com.

D’acord amb la LSSICE, JOH BRASSERIA, S.L. no fa pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a totes les comunicacions que rebrà de prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les vostres dades personals per a cap altre fi de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

D’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 3/2018 (LOPD-GDD) i al Reglament General de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, JOH BRASSERIA, S.L. serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors. JOH BRASSERIA, S.L. no ven, lloga o cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. Sempre es realitzarà amb els estàndards de seguretat més estrictes.

Enviar un missatge de correu electrònic a efectes de publicitat a info@brasserialallar.com autoritzarà JOH BRASSERIA, S.L. a executar les dades de la seva dada.