Aquí tienes el texto con las modificaciones solicitadas:


L´ús d´aquest lloc web, www.brasserialallar.com, implica l´acceptació d´aquests termes. Si no esteu d’acord amb ells, us preguem que no utilitzeu aquest lloc web.

Aquest Avís Legal regula l’ús del lloc web www.brasserialallar.com sent el seu titular JOH BRASSERIA, S.L.

Responsable del tractament de les teves dades personals .

Identitat del Responsable : JOH BRASSERIA, S.L.

NIF : B62806021

Correu electrònic : info@brasserialallar.com

Web : www.brasserialallar.com

Telèfon : 938 67 53 77

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, RGPD, i la Llei Orgànica 3/2018, LOPD-GDD, JOH BRASSERIA, S.L., us informa que, les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través del nostre formulari de Contacte a la nostra pàgina web, es recolliran a les nostres bases de dades sent responsable JOH BRASSERIA, S.L.

Podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i les de limitació i oposició al vostre tractament en els termes i en les condicions previstes a la normativa legal vigent, adreçant-vos per escrit a JOH BRASSERIA, S.L. amb un e-mail a info@brasserialallar.com.

De conformitat amb l’article 32 del RGPD i amb el marc normatiu general de protecció de dades, JOH BRASSERIA, S.L. ha adoptat les mesures de seguretat, tècniques, organitzatives i de control proactiu necessàries. Tot això, en funció de lanàlisi prèvia del risc de les operacions de tractament realitzades.

JOH BRASSERIA, S.L. es compromet a portar un registre de les activitats de tractament tal com es disposa a l’article 30.2 del RGPD.

Us preguem que comuniqueu immediatament a JOH BRASSERIA, S.L. qualsevol modificació de les vostres dades de caràcter personal perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors.

Així mateix, amb l’acceptació d’aquest Avís Legal reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces. La recollida de les vostres dades de caràcter personal es realitza per tal de prestar els serveis sol·licitats i remetre-li informació sobre l’entitat o ofertes comercials d’altres productes i serveis, avisos i, en general, informació de JOH BRASSERIA, S.L. que pugui ser del vostre interès. De conformitat amb el que preveu la normativa actual vigent, en emplenar qualsevol dels formularis que apareixen a la nostra pàgina web, dóna el seu consentiment perquè les seves dades siguin tractades, per tal de dirigir informació, sempre en l’àmbit de les funcions legítimes de cedent i cessionari.

També autoritza JOH BRASSERIA, S.L. perquè li puguin remetre comunicacions comercials a través del correu electrònic o de qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Les autoritzacions per a l’enviament d’informació comercial, cessió de dades i enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics seran revocables, en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita dirigida a JOH BRASSERIA, S.L. a l’adreça abans esmentada, en la qual haurà d’indicar les dades següents per a la seva identificació: nom i adreça.

JOH BRASSERIA, S.L. es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les vostres dades de caràcter personal i utilitzar-lo només per a les finalitats indicades.

JOH BRASSERIA, S.L. informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que JOH BRASSERIA, S.L. es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

Així mateix, us informem que JOH BRASSERIA, S.L. té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les vostres dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos, provinents de l’acció humana o del medi físic i natural, a què estan exposats.

Contingut, termes legals i responsabilitats.

El lloc web inclou continguts elaborats pel titular del mateix i els seus col·laboradors, els quals tenen fins merament informatius, ja que en alguna ocasió, aquests podrien no reflectir lactualitat més recent, per la qual cosa en qualsevol moment aquests continguts podran ser modificats i/ o substituïts per uns de nous, sense notificació prèvia, ni responsabilitat.

Els continguts del lloc web no poden ser considerats, en cap cas, com a substitutius de qualsevol tipus dassessorament. No hi haurà cap mena de relació comercial, professional, ni cap mena de relació d’una altra índole amb els professionals que integren el lloc web pel sol fet de l’accés per part dels usuaris.

Per al cas d’existir enllaços amb diferents llocs web, JOH BRASSERIA, S.L., no es farà responsable del contingut en no tenir control sobre aquests.

L’usuari quan accedeix al lloc web, ho fa pel seu compte i risc. JOH BRASSERIA, S.L. no garanteix ni la rapidesa, ni la interrupció, ni l’absència de virus al lloc web. Així mateix, el titular del lloc web, els col·laboradors, els seus socis, empleats i representants tampoc no podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita

No es garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions al sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, no es respon pels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a lusuari o tercers.

Modificacions .

JOH BRASSERIA, S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d’ús. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Marques .

A JOH BRASSERIA, S.L. pot ser que es mencionin de forma indirecta ia nivell informatiu alguns termes i logotips, que constitueixen marques registrades pels seus respectius propietaris, no fent-nos responsable de la utilització inadequada que poguessin fer terceres persones respecte a aquestes marques.

Usuari i R

ègim de Responsabilitats.

La navegació, accés i ús per el lloc web de JOH BRASSERIA, S.L. confereix la condició d´usuari, pel que s´accepten, des de la navegació pel lloc web de JOH BRASSERIA, S.L. totes les condicions d´ús aquí establertes sense perjudici de l´aplicació de la corresponent normativa d´obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de JOH BRASSERIA, S.L. proporciona gran diversitat de informacions, serveis i dades. L´usuari assumeix la seva responsabilitat en l´ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s´estendrà a:

Un ús de la informació, continguts i/o serveis i d´una manera, i des del que s´hagi realitzat aquest, i a no desfer-se dels continguts o la informació.

La utilització de dades, serveis i productes oferts per JOH BRASSERIA, S.L. contrariament al que es disposa per les presents condicions, la llei, la moral, els bons costums o l´ordre públic, o que, d´altra manera, poden suposar una lesió en els drets d´altres o el mateix funcionament del lloc web.

Política de línies sobre enllaços i exoneració de responsabilitats.

JOH BRASSERIA, S.L. no es fa responsable del contingut dels llocs web als que l´usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d´altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

JOH BRASSERIA, S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. Per tant, en cap cas, JOH BRASSERIA, S.L. es farà responsable de qualsevol dany que l´usuari pogués patir a causa de la navegació per Internet.

Ús de cookies i dades estadístiques.

Aquest lloc web pot recollir dades dels seus visitants mitjançant el seu ús de cookies. Consulteu la nostra Política de Cookies per obtenir més informació sobre com utilitzem les cookies i com podeu gestionar-ne l´ús.

Legislació aplicable i jurisdicció.

Amb caràcter general, les relacions entre JOH BRASSERIA, S.L. amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola i als tribunals.

Contacte.

En cas que qualsevol usuari tingui algun dubte sobre aquestes condicions legals o qualsevol comentari sobre el lloc web de JOH BRASSERIA, S.L., si us plau, adreceu-vos a info@brasserialallar.com.